Chính sách giao nhận hàng | Beborn Việt Nam

Chúng tôi sẽ thông báo thời gian nhận hàng cụ thể cho khách hàng ngay khi chốt đơn. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn vài ngày làm việc, nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

– Nhân viên của chúng tôi liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể giao hàng.

– Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.

– Số lượng đơn hàng của chúng tôi tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.

– Đối tác cung cấp hàng cho chúng tôi chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại hoặc đối tác vận chuyển giao hàng bị chậm

Về phí vận chuyển, Chúng tôi sẽ tính phí vận chuyển theo cước phí của nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển.

Chính sách giao nhận hàng
Chính sách giao nhận hàng
Hotline